INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA

OKNO NA ŚWIAT – OKO NA ŚWIAT

I edycja skierowana do wrocławskiego środowiska osób
z niepełnosprawnością wzroku
Wrocław, 09-10 marca 2020 r.

Musimy nauczyć się posługiwać specjalnościami.
A ponieważ nie jest możliwe proste, 
linearne sumowanie wiedzy tych specjalności
 (…) konieczne jest przyjęcie innej metodologii – systemowej

[Julian Aleksandrowicz, Harry Duda, U progu medycyny jutra, Warszawa 1988, s. 25]

 

Aktualizowana Relacja z konferencji:

Konferencji Dzień pierwszy, 09 marca 2020 r.

Oratorium Marianum w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, godz. 16.15

W uroczystym otwarciu Konferencji głos zabrali:

 • prof. Adam Jezierski, JM Rektor UWr.
 • dr Paweł Wróblewski, Dyrektor Instytutu Filozofii UWr.
 • dr Alina B. Jagiełlowicz, Prezes Zarządu Akademii Ochrony Zdrowia przy UWr. Sp. z o. o. 

W kanapie wspomnień poświęconej pamięci prof. Juliana Aleksandrowicza uczestniczyli:

 • prof. Andrzej Bałandynowicz
 • dr Ryszard Botwina
 • dr Alina B. Jagiełłowicz

Kanapę prowadził Henryk Mazurkiewicz

Konferencję prowadził Mirosław J. Gontarski,

Zapis wideo: Andrzej Czerwiak

Zamiast wstępu…

Uroczyste powitanie i "kanapa wspomnień"…

Konferencji Dzień Drugi, 10 marca 2020 r.

Budynek D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, godz. 9.00

wykład inauguracyjny

prof. zw. dr hab. Jan Miodek,

Słowo „zdrowie” w języku

Konferencję prowadził Mirosław J. Gontarski,

Zapis wideo: Andrzej Czerwiak

Wykład inauguracyjny; Słowo "zdrowie" w języku…

Konferencji Dzień Drugi, 10 marca 2020 r.

Budynek D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, godz. 9.40

I sesja PLENARNA

 1. prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz,
  Zdrowie w świetle prawa
 2. prof. UWr. dr hab. Artur Ławniczak,
  Konstytucja w Polsce wobec niepełnosprawności
 3. prof. UJK dr hab. Anna Kieszkowska,
  Profilaktyka zdrowia w ujęciu Juliana Aleksandrowicza

Konferencję prowadził Mirosław J. Gontarski,

Zapis wideo: Andrzej Czerwiak

I sesja plenarna; Zdrowie w świetle prawa…

I sesja plenarna; Konstytucja w Polsce…

I sesja plenarna; Profilaktyka zdrowia…

Konferencji Dzień Drugi, 10 marca 2020 r.

Budynek D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, godz. 11.00

II sesja PLENARNA

 1. prof. UWr. dr hab. Maria Kostyszak,
  Etyka oparta na współpracy
 2. dr Ryszard Botwina,
  Współczesny kartezjański dualizm ciała i umysłu – empiryczna próba falsyfikacji (niepełnosprawni)
 3. dr Małgorzata Jedynak,
  Terapeutyczna funkcja nauki języka angielskiego w kontekście ucznia z niepełnosprawnością wzrokową
 4. dr n. med. Wiesław Prastowski,
  Medycyna spersonalizowana

Konferencję prowadził Mirosław J. Gontarski,

Zapis wideo: Andrzej Czerwiak

II sesja plenarna; Etyka oparta na współpracy…

II sesja plenarna; Współczesny kartezjański dualizm…

II sesja plenarna; Terapeutyczna funkcja…

II sesja plenarna; Medycyna spersonalizowana…

Konferencji Dzień Drugi, 10 marca 2020 r.

Budynek D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, godz. 13.00

III sesja PLENARNA

 1. prof. UAM. dr hab. Thuat Nguyen Chi,
  Poglądy Buddyzmu na zdrowie
 2. mgr Arian Kowalski,
  Widziane trzecim okiem – impresje dalekowschodnie
 3. ks. Jerzy Hajduga i dr Alina B. Jagiełłowicz,
  Obecność dla… drugiego człowieka – SPOTKANIE AUTORSKIE, PROMOCJA TOMU WIEWRSZY PT. „LISTY NA STÓŁ” 

Konferencję prowadził Mirosław J. Gontarski,

Zapis wideo: Andrzej Czerwiak

III sesja plenarna; Poglądy Buddyzmu…

III sesja plenarna; Widziane trzecim okiem…

III sesja plenarna; Obecność dla… drugiego człowieka…

o konferencji

Eksperci zdrowia publicznego podkreślają, że ochrona zdrowia i edukacja prozdrowotna ma w XXI wieku dla człowieka i jego rozwoju priorytetowe znaczenie. Zdrowie w szerokim rozumieniu tego słowa i edukacja prozdrowotna to najistotniejsze zagadnienia w każdym środowisku: jest ono podstawowym wskaźnikiem dobrobytu i dotyczy każdego człowieka. Dbałość władz administracyjnych o kondycję zdrowotną członków społeczności winna należeć do priorytetowych. Wrocław jest miastem, w którym zadania związane z troską o ochronę zdrowia i podnoszenia jakości życia są traktowane nadrzędnie. Świadczy o tym m.in. fakt powołania Akademii Ochrony Zdrowia przez władze Uniwersytetu Wrocławskiego; jako Spółka spin off, czyli jednostka powołana do transferu wiedzy i komunikacji interpersonalnej na polu nauki, dąży ona między innymi do rozwiązywania problemów społecznych i mediacji z grupami społecznymi, w których ujawniają się rozmaite dysfunkcje i patologie. Konferencja „Otwarte systemy prozdrowotne. Pamięci Profesora Juliana Aleksandrowicza” jest I edycją zaplanowanego cyklu konferencyjnego o tematyce z zakresu waleologii – interdyscyplinarnej nauki o zdrowiu. Konferencja upamiętnia dzieło Profesora Juliana Aleksandrowicza (1908-1988) – lekarza, humanisty i społecznika – którego z powodzeniem można uznać za protoplastę otwartych na przemiany cywilizacyjne systemów ochrony zdrowia. Planujemy podjąć problemy teoretyczne, dotyczące szerokiego kontekstu społecznego i środowiskowego, związanego z zagadnieniem zdrowia i dobrej jakości życia, a także: odnoszące się do praktyki codzienności konkretnych grup społecznych. Niniejsza edycja konferencji jest dedykowana osobom z dysfunkcjami wzroku.

Program konferencji

09.03.2020 r. 16.00 – uroczyste otwarcie konferencji (ORATORIUM MARIANUM Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego)

• Przedstawiciel Urzędu Miasta • Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy • JM Rektor UWr., prof. Adam Jezierski • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. Robert Wiszniowski • Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, prof. Karol Kiczka • Dyrektor Instytutu Filozofii, p.o. dyrektor dr Paweł Wróblewski 

• Prezes Akademii Ochrony Zdrowia przy UWr., dr Alina B. Jagiełłowicz (UWr.) – wykład wprowadzający „Juliana Aleksandrowicza «otwarty system prozdrowotny»

09.03.2020 r. 16.30 – „Kanapa wspomnień”

[Prowadzi Henryk Mazurkiewicz (dziennikarz, krytyk teatralny, filozof )]

• spotkanie poświęcone Profesorowi Julianowi Aleksandrowiczowi (w debacie uczestniczą między innymi: prof. Maria Szyszkowska, prof. Andrzej Bałandynowicz, dr Ryszard Botwina)


W dniu 10.03.2020 r. sesje konferencji odbędą się w sali 204 D na II piętrze budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. (ul. Uniwersytecka 22/26)

10.03.2020 r. 9.00 – wykład inauguracyjny

prof. zw. dr hab. Jan Miodek (UWr.) – „Słowo «zdrowie» w języku”

10.03.2020 r. 9.20 – I sesja plenarna 
prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska (UW) – „Wieloznaczność wyrażenia «człowiek zdrowy»

• prof. UJK dr. hab. Anna Kieszkowska (UJK)„Profilaktyka zdrowia w ujęciu Juliana Aleksandrowicza”

prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (SGGW)  – „Zdrowie w świetle prawa

prof. UWr. dr hab. Artur Ławniczak (UWr.) – „Konstytucja w Polsce wobec niepełnosprawności

Przerwa kawowa

10.03.2020 r. 11.00 – II sesja plenarna 

prof. UWr. dr hab. Maria Kostyszak (UWr.) „Etyka oparta na współpracy” 

• dr Ryszard Botwina (AWF Poznań) – „Współczesny kartezjański dualizm ciała i umysłu – empiryczna próba falsyfikacji (niepełnosprawni)” 

dr Małgorzata Jedynak – „Terapeutyczna funkcja nauki języka angielskiego w kontekście ucznia z niepełnosprawnością wzrokową

dr n. med. Wiesław Prastowski „Medycyna spersonalizowana” 

Przerwa kawowa

10.03.2020 r. 13.00 – III sesja plenarna 

prof. UAM dr hab. Thuat Nguyen Chi – „Poglądy Buddyzmu na temat zdrowia

mgr Arian Kowalski (doktorant WNS UWr.) –„Widziane trzecim okiem – impresje dalekowschodnie

10.03.2020 r. 13.40 – spotkanie autorskie

PROMOCJA TOMU WIERSZY „LISTY NA STÓŁ” (J. Hajduga, A. B. Jagiełłowicz, Wydawnictwo AKADEMIA PIÓRA – AOZ przy UWr., Wrocław 2019)

ks. Jerzy Hajduga i dr Alina B. Jagiełłowicz rozmawiają na temat: „Obecność dla… drugiego człowieka

Przerwa kawowa

10.03.2020 r. 14.30 – IV sesja plenarna 

Stanisław Bodzicz (Agrapak Sp. z o. o.) – „Raport z badań dotyczących neuroprotekcyjnych oddziaływań preparatu Colostrum (handlowe nazwy COLOSTRUM ASP, COLOSTRUM PRP) na sferę psychiczną osób uprawiających sport, w zakresie ograniczania stresu oraz czynników prowadzących do depresji u osób narażonych na te uwarunkowania”

Maciej Sadłacz (Zastępca dyrektora ds. marketingu usług urzędu, Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu)  –„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – oferta Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu”

mgr Marcin Pleśniak (doktorant WPAiE UWr.) –„Spółdzielnia socjalna niewidomych

Jerzy Ogonowski (Klub Inteligencji Niewidomej RP) – „Pokonać ograniczenia

Halina Kuropatnicka-Salamon (DO ZLP, tłumaczka esperanto) – „Moje pasje – poezja i esperanto  ponad problemy

10.03.2020 r. 15.30 – dyskusja

[Prowadzi dr Ryszard Botwina]

10.03.2020 r. 16.15 – zakończenie konferencji

Po konferencji zostanie wydana monografia naukowa, w której zostaną umieszczone artykuły powstałe na podstawie wystąpień konferencyjnych

Wspomnij o naszej stronie w Internecie

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on email
Email

Zadzwoń lub napisz maila. Odezwiemy się w ciągu 24 h

Kontakt

Biuro Konferencji

Sekretariat Konferencji

Total Website Visits: 23634

Organizatorzy Konferencji

Sponsorzy Konferencji

Ⓒ 2019-2020 - Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o. o. All Rights Are Reserved

Total Page Visits: 23416 - Today Page Visits: 8