Relacja z konferencji

Program konferencji

09.03.2020 r. 16.00 – uroczyste otwarcie konferencji (ORATORIUM MARIANUM Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego)

• Przedstawiciel Urzędu Miasta • Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy • JM Rektor UWr., prof. Adam Jezierski • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. Robert Wiszniowski • Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, prof. Karol Kiczka • Dyrektor Instytutu Filozofii, p.o. dyrektor dr Paweł Wróblewski 

• Prezes Akademii Ochrony Zdrowia przy UWr., dr Alina B. Jagiełłowicz (UWr.) – wykład wprowadzający „Juliana Aleksandrowicza «otwarty system prozdrowotny»

09.03.2020 r. 16.30 – „Kanapa wspomnień”

[Prowadzi Henryk Mazurkiewicz (dziennikarz, krytyk teatralny, filozof )]

• spotkanie poświęcone Profesorowi Julianowi Aleksandrowiczowi (w debacie uczestniczą między innymi: prof. Maria Szyszkowska, prof. Andrzej Bałandynowicz, dr Ryszard Botwina)


W dniu 10.03.2020 r. sesje konferencji odbędą się w sali 204 D na II piętrze budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. (ul. Uniwersytecka 22/26)

10.03.2020 r. 9.00 – wykład inauguracyjny

prof. zw. dr hab. Jan Miodek (UWr.) – „Słowo «zdrowie» w języku”

10.03.2020 r. 9.20 – I sesja plenarna 
prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska (UW) – „Wieloznaczność wyrażenia «człowiek zdrowy»

• prof. UJK dr. hab. Anna Kieszkowska (UJK)„Profilaktyka zdrowia w ujęciu Juliana Aleksandrowicza”

prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (SGGW)  – „Zdrowie w świetle prawa

prof. UWr. dr hab. Artur Ławniczak (UWr.) – „Konstytucja w Polsce wobec niepełnosprawności

Przerwa kawowa

10.03.2020 r. 11.00 – II sesja plenarna 

prof. UWr. dr hab. Maria Kostyszak (UWr.) „Etyka oparta na współpracy” 

• dr Ryszard Botwina (AWF Poznań) – „Współczesny kartezjański dualizm ciała i umysłu – empiryczna próba falsyfikacji (niepełnosprawni)” 

dr Małgorzata Jedynak – „Terapeutyczna funkcja nauki języka angielskiego w kontekście ucznia z niepełnosprawnością wzrokową

dr n. med. Wiesław Prastowski „Medycyna spersonalizowana” 

Przerwa kawowa

10.03.2020 r. 13.00 – III sesja plenarna 

prof. UAM dr hab. Thuat Nguyen Chi – „Poglądy Buddyzmu na temat zdrowia

mgr Arian Kowalski (doktorant WNS UWr.) –„Widziane trzecim okiem – impresje dalekowschodnie

10.03.2020 r. 13.40 – spotkanie autorskie

PROMOCJA TOMU WIERSZY „LISTY NA STÓŁ” (J. Hajduga, A. B. Jagiełłowicz, Wydawnictwo AKADEMIA PIÓRA – AOZ przy UWr., Wrocław 2019)

ks. Jerzy Hajduga i dr Alina B. Jagiełłowicz rozmawiają na temat: „Obecność dla… drugiego człowieka

Przerwa kawowa

10.03.2020 r. 14.30 – IV sesja plenarna 

Stanisław Bodzicz (Agrapak Sp. z o. o.) – „Raport z badań dotyczących neuroprotekcyjnych oddziaływań preparatu Colostrum (handlowe nazwy COLOSTRUM ASP, COLOSTRUM PRP) na sferę psychiczną osób uprawiających sport, w zakresie ograniczania stresu oraz czynników prowadzących do depresji u osób narażonych na te uwarunkowania”

Maciej Sadłacz (Zastępca dyrektora ds. marketingu usług urzędu, Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu)  –„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – oferta Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu”

mgr Marcin Pleśniak (doktorant WPAiE UWr.) –„Spółdzielnia socjalna niewidomych

Jerzy Ogonowski (Klub Inteligencji Niewidomej RP) – „Pokonać ograniczenia

Halina Kuropatnicka-Salamon (DO ZLP, tłumaczka esperanto) – „Moje pasje – poezja i esperanto  ponad problemy

10.03.2020 r. 15.30 – dyskusja

[Prowadzi dr Ryszard Botwina]

10.03.2020 r. 16.15 – zakończenie konferencji

Po konferencji zostanie wydana monografia naukowa, w której zostaną umieszczone artykuły powstałe na podstawie wystąpień konferencyjnych

Total Page Visits: 208 - Today Page Visits: 1